Glade, frittgående høner på tunet

Om du tar turen opp mot Guriløkka er det nesten ikke til å unngå
at du passerer hjemmet til Tone Skaug og Hallgeir Skjørdal.
Her finner du eggprodusent "Sandåkers glade høner"

Tone forteller at det hele startet som en hobby med 15 høns for to år siden.
I dag løper det 200 frittgående glade fjærkre rundt
og verper ca 70.000 økologiske egg pr. år.

Eggene er svært etterspurt, og leveransene skjer til
Oslo, Drammen, Asker, Røa, Svelvik og selvsagt Sande.

For deg som foretrekker økologisk produsert mat,
kan du i Sande få kjøpt disse brune eggene hos Oasen Hageland og Kiwi ( Sandesenteret ).

- Med den etterspørselen vi har i dag, kunne vi sikkert ha doblet produksjonen,
men det vil kreve større uteareal. Det har vi ikke mulighet til pr. dags dato,
sier tone Skaug, som stortrives med å stelle for hønene sine.

- vann, strøm og økologisk fôr til hønsene gjør at nettofortjenesten ikke er veldig stor i dag,
men vi håper og tror på bedre utkomme i framtiden, sier hallgeir Skjørdal.

- Det som for et par år siden var en liten hobby, blir i dag å betrakte som en stor hobby, sier han.
Hallgeirs hovedinntekt kommer av virksomheten som bonde på Bolstad gård,
med korn og potetproduksjon etter konvensjonell metode.
Sandåkers glade høner tripper imidlertid rundt og er fornøyde med å legge økologiske egg,
til forbrukernes store glede.
De aller fleste av hønene er av rasen Lohmann og hønene nyter i tillegg til økologisk fôr,
økologisk frukt og grønnsaker fra Øko-kompaniet i Sande.

Sånt blir det gode egg av....Fra sande avis
Torsdag 28. August 2008
Av svein -Ivar Pedersen